DANSETERAPEUTENE I NORGE


LML farge lav (2 of 2) blå kjole.jpg

Liv Marie Leirvåg, er utdannet lærer og spesialpedagog. Hun har arbeidet mange år i skolen på mange trinn, og vært leder for spesialpedagogisk team ved en skole i 2 år. Liv Marie er også utdannet danse- og bevegelsesterapeut med en Master of Arts fra Hahneman University, USA (nå Drexel).  For sin Masters Thesis mottok Liv Marie også en pris. I 2 år arbeidet hun som danseterapeut på et Bo- og servicesenter i Oslo. Siden 2006 har hun undervist ved Hartvig Nissen skole i Oslo. Der har hun undervist i faget bevegelse på musikk, dans, og drama linjen og underviser nå dans og bevegelse for elever med psykisk utviklingshemming. I denne perioden har hun også deltatt på ulike kurs i dans- og bevegelse i England og i Norge. Hun har vært gjestelærer på Institutt for Kunstterapi i Danmark og på OsloMet. I 9 år var hun styremedlem i Creare – Norsk forening for billedterapi, danseterapi og kunst - og uttrykksterapi og er i dag leder for NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk. Liv Marie driver også firmaet Livsdans, der hun tilbyr inspirasjonskurs i kreativitet, bevegelse og danseterapi. 

Sammen med May Lisbeth Grønli, gjennomførte hun et prosjekt i Véumalléen asylmottak i Fredrikstad, ”Mangfoldsdans i 2010. Fra 2011 har Liv Marie og May Lisbeth holdt Etterutdanningskurs i Kreative Kroppsuttrykk. De har også vært på turné med prosjektene Kreative Kroppsuttrykk og Skilpaddens sang i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo

I dag er hun fagansvarlig for den første statlige videreutdanningen i danse – og bevegelsesterapi på Universitetet i SørøstNorge.

Kontaktinfo Liv Marie Lairvåg:
HJEMMESIDE:  www.livsdans.no   |  MAIL: liv@livsdans.no   |  TELEFON: 48 258 519


Ann-Brit Tangstad

Ann-Brit Tangstad er nestleder i NODAK.

Fysioterapeut MNFF – SRP Dansepsykoterapeut MA.CAT- ECP - MNFP

Ann-Brit har bakgrunn innen Medisin og Bevegelseskunst, og var en av pionerene i Danseterapi i Europa på 80-tallet. 

Ho har lang fartstid innen både offentlig og privat sektor i Norge og England, og i dag driver ho privat praksis i Oslo hvor ho tilbyr tjenester innen Selvutvikling og Psykoterapi med fokus på bevegelse-dialogen. Ho er lidenskapelig opptatt av å løfte frem kroppen som noe mer enn 'et kjøretøy som frakter hodet rundt omkring' og i å formidle betydningen av kroppens energetiske og kommunikative dimensjon som et essensielt og kraftfullt verktøy innen all healing og forandringsarbeide.

`Bevegelse er menneskets mest direkte kommunikasjons-medium; når vi danser kan vi uttrykke ting vi ellers ikke kan uttrykke og lære ting vi ellers ikke kan lære. Dans er et urspråk som ikke bare tilhører `dansere`, men alle mennesker. Vi er alle født Dansere!`

Publikasjon: The Interface between Physiotherapy And Dancetherapy  

Hahneman University and The Laban Centre for Movement And Dance 1992

Kontaktinfo Ann-Brit Tangstad:
HJEMMESIDE: www.studio-agora.no | MAIL: ann-brit@studio-agora.no | TELEFON: 95 036 037


May Lisbeth Grønli

May Lisbeth Grønli er kasserer i NODAK.

May Lisbeth er danseterapeut og lærer. Hun har Mastergrad i danseterapi fra New York University. Videreutdanning fra Laban Bartenieff Institute of movement studies (LIMS) i NYC.  Hun har også etterutdanning i Dans med blinde og svaksynte.

May Lisbeth har arbeidet i USA på spesialskoler, vært støttepedagog og leder for pedagogisk fagsenter i Sagene bydel. Siden 1997 har hun vært ansatt ved Ila skole i Oslo. På Ila skole har May Lisbeth arbeidet med grupper for barn med spesielle behov og vært lærer i ulike fag. Hun har holdt kurs for støttepedagoger i flere bydeler i Oslo, holdt kurs for barn med funksjonshemming – deres søsken og foreldre, samt kurs for barn i kreativ dans. May Lisbeth har hatt undervisningsoppdrag om danseterapi og bruk av dans og bevegelse ved ulike utdanninger på Høgskolen i Oslo.

Sammen med Liv Marie Leirvåg har hun gjennomført et prosjekt i Veumalleen asylmottak i Fredrikstad, ”Mangfoldsdans” i 2010. Fra 2011 har Liv Marie og May Lisbeth holdt etterutdanningskurs i Kreative Kroppsuttrykk gjennom dans og bevegelse, bilder og ord.

May Lisbeth er opptatt av Autentisk Bevegelse /Authentic Movement, og har holdt flere workshops i Authentic Movement sammen med Nina Kihle.

Kontaktinfo May Lisbeth Grønli:
MAIL: Mgronli@online.no   |   TELEFON: 92641789


Michael Geller

Michael Geller har lang erfaring som psykoterapeut. Han har Mastergrad (MA) i danseterapi fra New York University. Videreudanning fra Laban Bartenieff Institute of movement studies (LIMS) i NYC. Han har også etterutdanning i familieterapi i regi av London Family therapy Institute. Før Michael flyttet til Norge var han ansatt som danseterapeut i New York i over fem år, både på et psykiatrisk sykehus og ved et dagsenter.  Michael har jobbet som danseterapeut ved Gaustad Sykehus i Oslo siden 1993. Han har erfaring med mange ulike pasientgrupper som personlighetsforstyrrelser, bipolare, psykoser, døve og spiseforstyrrelser. Han er opptatt av å skape relasjoner, finne ressurser hos mennesker og er løsningsfokusert. Michael har også privatpraksis. 

Kontaktinfo Michael Geller:
MAIL: michaelgeller51@gmail.com  |  TELEFON: 98899806


Beacv.jpg

Beatriz Elena Londono (f. 1972) er fra Colombia og er relativt nyetablert her i Norge. Hun er utdannet Psykolog fra Cooperative University of Colombia . Som mange fra Latin- Amerika er hun oppvokst med bevegelse til musikk og har rytme og dans som en naturlig del av seg selv. Etter flere år som ansvarlig for rekrutering og senere leder av avdelingen for menneskelige ressurser flyttet hun til Spania i 2008 og tok sin mastergrad i Dance Movement Therapy ved Barcelona Autonome universitet. Hun er lidenskapelig opptatt av dans og bevegelse som uttrykksform og driver terapi for pasienter i grupper og en til en. Hun har arrangert kurs der hun ledet savn gruppe for personer som sørget etter tap av pårørende og hun er også ansvarlig for danseterapi for immigranter innenfor JOA programmet der hun jobber med å uttrykke følelser gjennom kroppsbevegelse. Hun deltar aktivt på kongresser, konferanser og workshop og utvikler hele tiden sine tolkninger og begreper innen terapiformen.

Kontaktinfo Beatriz Elena Londono:
MAIL: bel.dmt@gmail.com | TELEFON: 932 97 282 BY: Kristiansand


          

 

 

 

 

Kristin Nango er styremedlem i NODAK:  utdannet Dane og Bevegelsesterapeut fra Goldsmith's College i London 2010. Hun har mange års erfaring med butohdans og autentisk bevegelse og holder kurs i poetisk bevegelse med særlig fokus på forhodet mellom kropp og natur. Kristin har en bred erfaring i å jobbe kreativt både kunsteriskt og terapeutisk og legger stor vekt på kroppens kreative potensiale for den terapeutiske prosessen og som en kilde til berikelse og utforskning.

Hun erfaring i å jobbe med både voksne og barn og har erfaring i å jobbe med mennesker med autisme og har også jobbet med mennesker berørt av rusavhengighet og psykiske lidelser.         

Kontaktinfo Kristin Nango: 
MAIL: nangok@hotmail.com


Nina Kihle

Nina Kihle (f. 1957) har lang erfaring med undervisning, kursvirksomhet og psykoterapi. Arbeidsområdet ligger i fagfeltet skapende dans, bevegelsesforming, danseterapi, qigong, taijiquan, traumebehandling og stressmestring. Nina har sin bakgrunn innen dans, bevegelsesfag og musikkvitenskap. Hun er utdannet ballettpedagog og dans/bevegelsesterapeut. Har vært utøver og instruktør i tajiquan og medisinsk qigong over mange år. Underviser mindfulness/ oppmerksomhetstrening. Utdannet dans/bevegelsesterapeut med master-grad fra New York University i 1985. Studert og utøvet autentisk bevegelse (authentic movement/ AM) over flere tiår. Videreutdanning fra Laban/Bartenieff Institute of movement studies i NYC. Har lang erfaring som psykoterapeut innenfor offentlig helsevesen med kunnskap og metodikk knyttet til sammenhengen mellom kropp og følelser, - især knyttet til stress-reaksjoner og traumer. Har jobbet med kreativ dans og danselek for voksne og barn. Interessert i eventyr, myter og fortelling og omsetter dem gjerne til dans. Siden 1988 har hun drevet sin egen deltids-virksomhet. Har hatt oppdrag i Norge og i utlandet, - bl.a. Sverige, Italia og USA. Tilbyr kurs, undervisning og veiledning til mennesker som søker inspirasjon til endring og /eller ønsker å styrke sin helse. Kan også arrangere kurs for bedrifter, lag og foreninger.

Kontaktinfo Nina Kihle:
HJEMMESIDE: www.ninakihle.info  |  MAIL: nin-kil@online.no  |  TELEFON: 918 02 296


 

Birgitte Rommen (F.1969) har en Mastergrad fra Drexel University i danse og bevegelsesterapi fra 1999. I masteroppgaven fokuserte hun på hvordan bevegelser med vekt på jording kan hjelpe alkoholavhengige kvinner til å utvikle større selvforståelse. Hun har jobbet 15 år i det offentlige i Norge med rus, psykiatri og barn/ungdom. Hun har her brukt dans og bevegelseterapi som metode i grupper, noe hun har god erfaring med. I 2013/2014 har Birgitte startet sitt eget prosjekt ved Terpsi Dansestudio i bydel Tøyen. Hun har kalt sitt prosjekt for «Bridge the Gap». Hovedfokus er å se på hvordan barn og unge som har falt ut av skole eller jobb kan bruke kreative uttrykksformer som dans/drama og musikk til å trives med seg selv og sin vanskelige hverdag, for så å komme seg tilbake i jobb eller skolesituasjon. Ved siden av arbeid som terapeut er Birgitte godt etablert i dansemiljøet i Oslo. Hun får ofte oppdrag fra profesjonelle dansekunstnere hvor hun veileder og hjelper dem i forhold til hvordan etablere seg som profesjonell kunstner.