DAGSORDEN PÅ ÅRSMØTET 28. MARS 2017

 

·      Godkjenning av innkalling

·      Valg av møteleder og referent

·      Godkjenning av dagsorden

·      Godkjenning av styrets årsberetning

·      Godkjenning av styrets regnskap – regnskapet legges frem på årsmøtet

·      Budsjett

·      Valg

·      Aktuelle saker

-Utdannelse i danseterapi i Norge – status

-Øking av medlemsavgiften

-Medlemskap i Nofod

-Fagdager i 2017

-Nyheter, kurs, konferanser etc

-Eventuelt

-Godkjenning av møtereferat