DAGSORDEN PÅ ÅRSMØTET 30. MARS 2016

·      Godkjenning av innkalling

·      Valg av møteleder og referent

·      Godkjenning av dagsorden

·      Godkjenning av styrets årsberetning

·      Godkjenning av styrets regnskap – regnskapet legges frem på årsmøtet

·      Budsjett

·      Valg

·      Aktuelle saker

-Medlemmer status i dag – hvordan knytte til oss flere?

-Seminar 5. og 6. november med Thaia Acaron – info

-Utdannelse i danseterapi i Norge – hva må til?

-Fagdager i 2017 – forslag og ideer

-Visjon for NODAK,

-Nyheter, kurs, konferanser etc

-Eventuelt

-Godkjenning av møtereferat

INFO OM EXIT - foredrag med Professor Melinda Ashley Meyer De Mott  

 

EXIT (Expressive Arts in Transition) prosjektet, basert på kunstuttrykk metoder fortsetter å bli implementert i 2016. I kjølvannet av den store strømmen av asylsøkere som kom til Norge i løpet av høsten 2015, er behovet for tidlig intervensjoner til å forebygge psykiske problemer blitt aktualisert. Først og fremst er EXIT rettet mot Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA), og de mindreårige på omsorgssentre rundt om i landet.

 

Melinda Ashley Meyer DeMott, is the Director and Co-founder of the Norwegian Institute for Expressive Arts Therapy, the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peace building at EGS, Switzerland and is a researcher at the Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies. Ms Meyer DeMott has made three documentary films about EXA and refugees and written several articles.